İNHİSARÇILAR ÜÇÜN HANSI CƏZALAR MÖVCUDDUR?

RƏQABƏT SAHƏSİNDƏ HÜQUQİ İSLAHATLAR: REALLIQ VƏ GÖZLƏNTİLƏR Dünya təcrübəsində rəqabət hüququ Avropada, ABŞ-da və digər inkişaf etmiş ölkələrdə rəqabət mühitini qoruyan rəqabət (antiinhisar) qanunvericiliyi və tətbiqi təcrübəsi kifayət qədər inkişaf etmişdir. Məsələn, Avropa İttifaqında rəqabət hüququnun müxtəlif institutlarını, o cümlədən, hökmran mövqedən sui-istifadə, kartel sövdələşmələri, birləşmə və qoşulma, dövlət yardımı və s. məsələləri əhatə edən Read more about İNHİSARÇILAR ÜÇÜN HANSI CƏZALAR MÖVCUDDUR?[…]

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT NƏDİR?

“Korporativ sosial məsuliyyət” termini (bundan sonra – KSM) 1960-cı illərdə bir çoxları tərəfindən hüquqi və mənəvi məsuliyyəti daha dar çərçivədə ifadə etmək üçün istifadə olunmağa başlandı. Korporativ sosial məsuliyyət anlayışının bir neçə tərifi mövcuddur: 1. Sosial məsuliyyət üçün biznes (Business for Social Responsibility) – korporativ sosial məsuliyyət etik dəyərləri qiymətləndirən, həmçinin insanlara, cəmiyyətlərə və ətraf Read more about KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT NƏDİR?[…]